University of Oulu Oulun yliopisto

Alkuun
Yhteystiedot
Kurssit
Seminaarit
Henkilökunta
Kartat
Haku

tilastotieteen linkkejä | ohjelmistot | kurssimateriaalia
[alkuun] > [Luonnontieteellinen tiedekunta] > [Matemaattisten tieteiden laitos ] >

 

MISSÄ TILASTOTIEDETTÄ TARVITAAN?

Tilastotieteen sovellusten kirjo on melkein yhtä laaja kuin elämä itse. Tilastollisia menetelmiä käytetään hyvin monilla tieteellisen tutkimuksen, tuotanto- ja talouselämän sekä hallinnon aloilla.

Seuraavassa tyypillisiä esimerkkejä sovellusaloista. Suluissa on myös mainittu tilastotieteen erikois- tai lähialoja, jotka liittyvät ao. sovelluskenttään.

 

Tekniikka ja luonnontieteet

 • informaatioteknologia: signaalin- ja kuvankäsittely
 • teollisuustuotannon ja laboratorioiden laadunvalvonta
  (teknometria, kemometria)

Biologia (biometria)

 • genetiikka, (bioinformatiikka)
 • ekologia, ympäristöntutkimus
 • maatalous- ja metsäntutkimus

Lääketiede

 • sairauksien syiden tutkimus (epidemiologia)
 • kliiniset hoitokokeet
 • lääkkeiden tuotekehitys

Taloustiede

 • kansantalouden ennusteet (ekonometria)
 • markkinatutkimus

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet

 • väestötutkimus (demometria)
 • sosiologia ja sosiaalipolitiikka
 • psykologia (psykometriikka)

MITÄ TILASTOTIEDE ON?
MISSÄ TYÖPAIKKOJA
TILASTOTIEDE OPISKELUALANA JA PÄÄAINEENA

 

 

  Webmaster Top