University of Oulu Oulun yliopisto

Alkuun
Yhteystiedot
Kurssit
Seminaarit
Henkilökunta
flag Kartat
Haku

tilastotieteen linkkejä | ohjelmistot | kurssimateriaalia
[alkuun] > [Luonnontieteellinen tiedekunta] > [Matemaattisten tieteiden laitos ] >

 

TILASTOTIEDE PÄÄAINEENA:  OPINTOJEN KULKU

 

Seuraavassa pari ehdotelmaa siitä, kuinka tilastotiedettä pääaineena FM-tutkintoa suoritettaessa voi ajoittaa pääaineopinnot, matematiikan opinnot sekä jotkin sivuaineopinnot riippuen opintojen aloitusvuodesta.

 

Ajoituksessa pitää ottaa erityisesti huomioon

(a) eri opintojaksojen sisältöjen liittyminen toisiinsa esitietovaatimusten osalta,     

(b) pakollisia tilastotieteen aine- ja syventävien opintojen kursseja luennoidaan vain joka toinen vuosi.

 

Matematiikan ydinkurssien (plus todennäköisyyslaskennan kurssit) suositeltava ajoitus on 1. vuosi ja 2. vuoden syksy, kuten koulutusohjelmassa yleensäkin.

 

Yleisopinnoista kielikurssit voivat sijoittua mihin tahansa ajankohtaan 2.-4. vuosina, mutta kirjallinen ja suullinen viestintä mieluummin ennen proseminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.

 

Sivuaineista tietojenkäsittelytieteen perusopinnot kannattaa sijoittaa 1. ja 2. opintovuoteen, kun taas mahdollisen reaalitieteen sivuaineet 3.-5. opintovuoteen.

 

Aloitusvuosi 2003 tai 2005

 

Jos opinnot matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa ovat alkaneet sl 2001 tai alkavat sl 2003, eri opintojaksojen ajoitus voisi olla seuraavanlainen.

1. opiskeluvuosi

- syksy: Matematiikan perusmetodit I, Lineaarialgebra 1 ja 2, tietojenkäsittelytieteen opintoja, Orientoivat opinnot

- kevät: Tilastotieteen perusteet, Analyysi I, tietojenkäsittelytieteen opintoja

 

2. opiskeluvuosi

- syksy: Data-analyysin perusmenetelmät, Analyysi II, TN-laskennan peruskurssi ja TN-laskennan jatkokurssi

- kevät: Lineaariset mallit, valinnaisia matematiikan opintoja (esim. matriisiteoria), tietojenkäsittelytieteen opintoja

 

3. opiskeluvuosi

- syksy: Proseminaari, valinnainen aineopintojakso, valinnaisia matematiikan opintoja

- kevät: Tilastollinen päättely I, valinnainen aineopintojakso, sivuaineen opintoja

 

4. opiskeluvuosi

- syksy: Satunnaismallien teoria, valinnainen aineopintojakso, sivuaineen opintoja

- kevät: Tilastollinen päättely II, Tilastotieteen seminaarin 1. vaihe, valinnainen syventävä opintojakso

 

5. opiskeluvuosi

- syksy: Tilastotieteen seminaarin 2. vaihe, kaksi valinnaista syventävää opintojaksoa

- kevät: harjoitusaine,  pro gradu -tutkielma

 

 

Aloitusvuosi 2004 tai 2006

 

Jos opinnot koulutusohjelmassa alkavat sl 2002, eri opintojaksojen ajoitus on mielellään 1. opiskeluvuonna ja 2. vuoden syksynä samanlainen kuin yllä, mutta siitä eteenpäin vaikkapa seuraavanlainen

 

2. opiskeluvuosi

- kevät: Tilastollinen päättely I, valinnaisia matematiikan opintoja (esim. matriisiteoria), tietojenkäsittelytieteen opintoja

 

3. opiskeluvuosi

- syksy: Satunnaismallien teoria, valinnainen aineopintojakso, valinnaisia matematiikan opintoja

- kevät: Lineaariset mallit, Tilastollinen päättely II, Proseminaari

 

4. opiskeluvuosi

- syksy: valinnaisia aineopintojaksoja, sivuaineen opintoja

- kevät:  Tilastotieteen seminaarin 1. vaihe, valinnainen syventävä opintojakso, sivuaineen opintoja

 

5. opiskeluvuosi

- syksy: Tilastotieteen seminaarin 2. vaihe, kaksi valinnaista syventävää opintojaksoa

- kevät: harjoitusaine,  pro gradu -tutkielma


Tilastotiede opiskelualana ja pääaineena
Tutkintojen rakenne
Opinto-opas (pdf 233kB)
Opintojaksokuvaukset (170 kB)
Opetusohjelma 2002-2003
Opetusmateriaalia


Tilastotieteen opetus Oulun yliopistossa

  Webmaster Top