University of Oulu Oulun yliopisto

Alkuun
Yhteystiedot
Kurssit
Seminaarit
Henkilökunta
Kartat
Haku

tilastotieteen linkkejä | ohjelmistot | kurssimateriaalia
[alkuun] > [Luonnontieteellinen tiedekunta] > [Matemaattisten tieteiden laitos ] >

 

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitos/tilastotiede

Tilastotieteen opetusohjelma lukuvuonna 2005-2006

 

Syyslukukausi 2005

P: Tilastotieteen perusmenetelmät I (9 op), LuTK (Jari Päkkilä)

P: Tilastotieteen perusmenetelmät I (9 op) (taloustiet.) (Marjatta Mankinen)

A: Data-analyysin perusmenetelmät (10 op) (Päivi Laukkanen)

A: Monimuuttujamenetelmät (6 op) (Esa Ollila)

A: Proseminaari (6 op) (Esa Ollila)

S: Stokastiset prosessit (10 op) (Kenneth Nordström)

S: Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi (9 op) (Markku Rahiala)

S: Tutkimus/jatko-opintoseminaari (10 op) (Kenneth Nordström)

 

Kevätlukukauden opintojaksojen alustava lukujärjestys on nähtävissä osoitteessa:

http://math.oulu.fi/opetus/lukujarjestyskevat2006.pdf

 

Kevätlukukausi 2006

P: Tilastotieteen perusmenetelmät II (10 op) (Marjatta Mankinen)

P: Tilastotieteen perusteet (9 op) (Jari Päkkilä)

A: Tilastollinen päättely I (10 op) (Kenneth Nordström)

A: Tilastotieteen proseminaari (6 op) (Esa Läärä)

A: Koesuunnittelu (6 op)(Esa Läärä)

A/S: Yleistetyt lineaariset mallit (3-4 op)(Esa Läärä)

A/S: Statistical methods for sample surveys (2-4 op)(Imbi Traat)

A/S: Aikasarja-analyysi (9 op) (Markku Rahiala)

S: Tilastotieteen seminaari (10 op) (Kenneth Nordström)

Päivitetty 14.12.2005

  Webmaster Top