University of Oulu Oulun yliopisto

Alkuun
Yhteystiedot
Kurssit
Seminaarit
Henkilökunta
flag Kartat
Haku

tilastotieteen linkkejä | ohjelmistot | kurssimateriaalia
[alkuun] > [Luonnontieteellinen tiedekunta] > [Matemaattisten tieteiden laitos ] >

 

Tilastotiede pääaineena:

Tutkintojen rakenne

LuK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), ja se on mahdollista suorittaa n. 3 vuodessa normaalilla opiskelutahdilla.

FM-tutkinnon laajuus on 120 op, ja sen suorittaminen kestää n. 2 v LuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kumpaankin tutkintoon sisältyy seuraavia opintoja
· yleisopinnot
· matematiikan opinnot
· tilastotieteen pääaineopinnot
· sivuaineopinnot

Tarkemmat kuvaukset tutkintovaatimuksista ja opintojen sisällöstä löytyvät opinto-oppaasta (pdf, ~900 kB). Seuraavassa lyhyitä luonnehdintoja em.opinnoista.


Yleisopinnot sisältävät kielikursseja sekä kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssin.

Matematiikasta vaaditaan suoritettavaksi tietyt ydinkurssit, jotka sisältävät lähinnä reaalifunktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa, lineaarialgebraa sekä todennäköisyyslaskentaa. Näiden matematiikan alojen välineitä tarvitaan tilastotieteen teoreettisissa opinnoissa. On kuitenkin hyödyllistä opiskella matematiikkaa vähimmäisvaatimuksia laajemmin ja suorittaa siitä ainakin 60 op opintokokonaisuus.

Tilastotieteen pääaineopinnot muodostavat sekä LuK- että FM-tutkinnon keskeisen osan. Nämä jakautuvat tason mukaan seuraavasti
· perusopinnot
· aineopinnot
· syventävät opinnot


Sivuaineopinnot voivat sisältää opintokokonaisuuksia yhdestä tai useammasta muusta oppiaineesta. Erityisen tärkeä sivuaine on tietojenkäsittelytiede. Ohjelmoinnin perustaidot ovat olennainen osa tilastotieteilijän ammattitaitoa.Toiseksi sivuaineeksi suositellaan jotakin reaalitiedettä, jossa tilastotiedettä sovelletaan. Esimerkkeinä perinnöllisyystiede, muut biologiset tieteet, maantiede, taloustieteet, jotkin teknillisen tiedekunnan tai lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet.

Opintojen kulku

Tilastotiede pääaineena
Tilastotieteen opetus Oulun yliopistossa

  Webmaster Top